Perła

 

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.  

Kupcem szukającym drogocennej perły jest Jezus. Pasjonat piękna. Drogocenną perłą, zachwycającą pięknem Jesteś ty i ja.

Kupiec Jezus sprzedał wszystko co miał by odKupić Ciebie i mnie z mocy zła, oddał siebie na drzewie krzyża, byśmy mogli znaleźć się w Jego rękach.

Czy znasz swoją wartość? Popatrz dziś na siebie a potem na krzyż. Jesteś drogocenny w rękach Pana.

Kontemplując oblicze Kupca Jezusa dostrzeż Jego radość, zachwyt, fascynację z posiadania Twej Osoby. Jesteś Perłą w rękach Pana. Drogocenną. Odkupioną Jego Najświętszą Krwią. Jesteś Wartościowy.

s. Łucja