Owca

Tak do dzisiejszej Ewangelii.

Jezus mówi, posyłam Was jak jagnięta, owce między wilki.  Pomyślałam na dzisiejszej medytacji, co zrobić aby nie stać się wilkiem pośród wilków ? Jak zachować świeżość serca ,,człowieka błogosławieństw”; czystość, pokój, ubóstwo wewnętrzne, wolność, radość, miłość? Jak nie stracić tożsamości owcy żyjąc pośród wilków?

Siłą owcy jest bycie blisko Pasterza, nie tylko fizycznie ale i duchowo. Słowo Pana które owca pielęgnuje w sercu, niesie do powierzonych jej ludzi w tym także wilków jest ochroną przed złem i nienawiścią przeciwnika. Sensem misji owcy nie jest to by pokonać  agresję, nienawiść wilków, sensem misji jest to by nie przyjąć mechanizmów działania wilków i w konsekwencji nie stać się jednym z nich.

Bądź Owcą Pana dla tych co daje Ci w codzienności.

s. Łucja