Bliskość

Lecz On im odpowiedział: ,,Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.”

Jezu, gdy wypełniam Twoje Słowo jestem Ci  najbliższa.

 

s. Łucja

Drzewo życia

 

,,Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało.”

Słowa z dzisiejszej Ewangelii skierowały moje serce do słów Psalmu ,, Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie; jego liść nie zwiędnie i wszystko, co robi, powiedzie się.”

         W jednym z przekładów Biblii przeczytałam iż owo drzewo jest nie tylko drzewem dobrym ale i szlachetnym. Czyż drzewem o którym mówi Jezus nie jest każdy ochrzczony?  Jesteśmy zaszczepieni przez chrzest w Jego drzewie krzyża, strumienie wypływające z jego przebitego boku dają naszym sercom duchowy wzrost.

         Warto sobie dziś zadać pytanie  w jakiej ,,glebie duchowej” jestem osadzony, z czego czerpie soki by wzrastać?

         Niesamowite jest to, że będąc ,,zakorzenionym’’ przez chrzest w Jezusie możemy być  ludźmi szlachetnymi, którzy wydają owoce ducha., miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, sprawiedliwość. Fascynujące również jest to, że można te owoce wobec siebie i innych pomnażać.

Pomyśl dziś, jakim jesteś człowiekiem wobec samego siebie. Ile dajesz sobie mądrej miłości, cierpliwości, dobroci, łagodności i pomyśl również jak kochasz  swoją żonę, męża,  dzieci, siostrę czy brata  oraz tych co dał Ci w darze Bóg?

 s.Łucja