Galilea

 

,,Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei( …) Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Mt 4; 12- 17

Galilea, ziemia pogan, można stwierdzić ,,niczyja”, ,, niezamieszkana”, ,,pusta”, ,,nieurodzajna”.  Czyż nie taka była bez Jezusa?

Ową ziemią galilejską jest każdy z nas. Bez Boga jakże często czujemy się ,,puści”, ,,nie dający życia”, ,,niczyi” , ,,bezwartościowi”. On jednak nie zostawia nas samymi. Przychodzi do naszych dusz jak do dzisiejszej ewangelicznej Galilei i pragnie w nas zamieszkać. Jezus przynosi swą czułą obecność, pokój, miłość, wewnętrzną radość jak i  Życie.

Bóg pragnie dziś w Tobie zamieszkać, w twych myślach, słowach, uczuciach, pragnieniach. Chce Ci dać siebie, cóż więcej może dać Osoba kochająca. Otwórz się na tę czułą Obecność, pozwól Mu w sobie być. Przychodzi w Słowie Biblii, sakramentach, szczególnie Eucharystii, w cichej adoracji, dobrym człowieku. Nie pozwól by Był  bezdomnym.

s. Łucja

 

 

 

 

Doświadczenie Boga

 

,,Czy może być coś dobrego z Nazaretu?” pyta Natanael , ,,Chodź i zobacz” zachęca zafascynowany Bogiem Filip.

Doświadczenie Kim jest Jezus, spotkanie osobiste z Nim jest czymś więcej niż przeczytanie o Nim teologicznych książek, słuchanie opowiadań świadków wiary, czy dobrych kazań.

Można by porównać to do tego, jakby ktoś opowiadał nam o wspaniałym przyjacielu, jego wyglądzie, zapachu, dotyku, mądrości a my  w sposób subiektywny wyobrażalibyśmy go sobie, jednak dopiero po  osobistym spotkaniu z Nim uświadomilibyśmy sobie sercem Kim On naprawdę dla nas  jest.

Tak jest z wiarą. Zachwyca mnie dzisiejszy Natanael. Poszedł i zobaczył, można by stwierdzić, doświadczył osobiście jak Dobry jest Bóg. Spotkanie osobiste z Jezusem było czymś ,,najlepszym” co w życiu mogło go spotkać.

Takiego doświadczenia Boga jak miał Natanael, życzę każdemu z Was w tym Nowym Roku. Doświadczenia, że relacja z Jezusem jest naprawdę czymś fascynującym, najlepszym co w życiu mogło nam się przydarzyć.

s. Łucja